Taal: Nederlands
 
KFS & B Candles

Disclaimer

Copyright

De inhoud op de website van KFS&B candles valt onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze objecten mogen niet worden gekopieerd voor commerciële doeleinden of verspreiding, en mogen ook niet worden gewijzigd of op andere websites worden geplaatst. Deze site bevat ook materiaal dat valt onder de auteursrechten van de desbetreffende leverancier.

Aansprakelijkheid

Alle inhoud op deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan KFS&B candles, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16012788, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van onjuistheden in de aangeboden informatie.

Privacy

Uw privacy wordt gerespecteerd en eventueel verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om u nader te informeren over uw eventuele contactaanvraag en deze gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt tenzij bij wetgeving vereist of op grond van justitiële vordering.